KSeF – e-fakturowanie w Polsce po nowemu


Autor: MDKSoft / 14 grudnia 2023

Krajowy System e-Faktur (KSeF)

To ogólnopolski system teleinformatyczny, który służyć ma do wystawiania, przechowywania i wysyłania faktur ustrukturyzowanych. Docelowo każdy przedsiębiorca będzie mógł w ramach KSeF wystawić fakturę sprzedaży w ustrukturyzowanej formie. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów nowa faktura ustrukturyzowana będzie działała jako jedna z dopuszczalnych form dokumentowania transakcji oprócz istniejących obecnie elektronicznych i papierowych.

Czym jest faktura ustrukturyzowana?

Faktury ustrukturyzowane to faktury, które będą wystawiane przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), oznaczone przydzielonym numerem identyfikującym fakturę w tym systemie. Otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF będzie wymagało akceptacji odbiorcy takiej faktury.

Jakie korzyści z KSeF?

Wprowadzenie ujednoliconego standardu obrotu e-Fakturami ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. W praktyce oznacza to efektywniejszą analizę i weryfikację organów podatkowych, co powinno utrudnić działalność przestępstwom i nadużyciom. Dodatkowo dzięki wprowadzeniu Krajowego Systemu e-Faktur przedsiębiorcy zyskają liczne korzyści, takie jak:

 • krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku VAT – z 60 do 45 dni;
 • uproszczony obieg dokumentów i możliwość pobierania ich z bazy ministerstwa;
 • koniec przymusu uiszczania opłat za archiwum dokumentacji papierowej;
 • zwolnienie z obowiązku przechowywania faktur oraz ich późniejszej archiwizacji. Faktury w KSeF będą przechowywane przez 10 lat;
 • mniej danych do wysyłania – podatnik nie musi już wysyłać struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_FA) dla Faktur na żądanie organów podatkowych;
 • brak ryzyka zniszczenia lub zagubienia faktury;
 • standaryzacja e-Faktur ułatwi i przyspieszy wzajemne rozliczenia i księgowanie;
 • pewność, że faktura zawsze dotrze do odbiorcy;
 • mniejsza podatność na błędy przy wystawianiu faktur;
 • automatyzacja procesów fakturowania;
 • brak konieczności dodania oznaczenia DUPLIKAT przy ponownym wystawieniu faktury;

Jakie kary za niestosowanie KSeF?

Kara za nie wystawienie faktur przy użyciu KSeF przewinienia ma wynieść 100% kwoty podatku z tej faktury lub w przypadku braku podatku na fakturze (np. WDT ze stawką 0%) do wysokości 18,7% należności ogółem.
Kary natomiast mają zostać uzależnione od stopnia przewinienia, a nawet organ będzie mógł odstąpić od nałożenia kary w przypadku naruszeń o znikomej wadze. Dobra wiadomość jest taka, że kary będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Oznacza to, że podatnicy dostali dodatkowe 6 miesięcy od momentu wdrożenia obowiązkowego KSeF.

Kara pieniężna ma być uiszczana na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o nałożeniu tej kary.

To top